top of page

הגרעין בעוטף עזה

אהבת הארץ

החזון שלנו

חזון הגרעין ההתיישבותי בכרם שלום נולד בעקבות הצורך בחיזוק ההתיישבות והאוכלוסייה בעוטף עזה בשנים האחרונות ומתוך הרצון להגשמת החזון הציוני והקמת גרעין חזק בעוטף עזה. הגרעין יוקם ע"י חיילים וחיילות אשר מאמינים כי דווקא בתקופת החיים הזו- הגיע הזמן לקום לעשות!

יחד עם זאת אנו מודעים למגבלותינו, שכן את מירב הזמן נוכל להקדיש בסופי השבוע. על כן דרישת הגרעין תהיה מעבר מלא לכרם שלום. חברי הגרעין יגיעו לקיבוץ ברוב סופי השבוע והחופשות וישתלבו באופן מלא בקהילה ע"י עשייה חברתית ותרבותית, פעילויות לילדי הקיבוץ וכן גם לבוגריו, עבודות פיתוח ובנייה בקיבוץ והכנסת רוח צעיר ואופטימית.

בראייה אל העתיד אנו שואפים כי הגרעין יצמח, יתפתח וימשיך בהמשך הגשמת החזון.

bottom of page