top of page
לוגו ודרשת.png

כתב העת ״ודרשת״ הוא יוזמה שמטרתה לשמור על גחלת בית המדרש הישראלי והעמוק.
העיתון הוא פרי יצירתם של חניכי שלושת שלוחות המדרשה ומתוך שיתוף פעולה זה, אנו מקווים לסלול דרך חדשה הרצופה עצמאות ומחשבה מעמיקה.


כתב העת רואה אור פעם בשבוע ביום שישי ומופץ בין כל שלוחות עין פרת.
אנו רואים כל אחד ואחת מכם כשותף מלא בתהליך ומזמינים אתכם לקחת חלק פעיל, יוזם וחדשני בבניין בית המדרש הישראלי

 

הצטרפו אלינו למסע!

Vedarashta@gmail.com

גליון א׳

גליון ב׳

גליון ג׳

גליון ד׳

גליון ה׳

bottom of page