top of page
קאבר אתר.jpg

תוכניות המנהיגות

סוחבים דגל

כפר אדומים, נופי פרת, סופה, ניר עם

נוער במעגל עושה תרגילי יוגה בזריחה

בית המדרש הגדול

שנה ב', בית מדרש ותוכניות
בוגרים, בית הספר לחינוך

אנשים יושבים במעגל ומדברים מול הרצאה

תוכניות המנהיגות
בבקעת הירדן

גלגל, גיתית

ילדים אוקראינים מחזיקים ידיים במעגל גדול באולם ספורט לובשים חולצות לבנות של ארגון לב אחד

לב אחד

ארגון אזרחי למשימות לאומיות
בשעת חירום

נוער במכינה במהלך טיול עם תיקים על הגב קופצים בשטח בשדה פתוח

תוכניות מנהיגות
לצעירים ונוער

דרך פרת, "מעבר" ניו יורק

שלושה נערים שמחים בחממה לבנה

תוכניות בכירים

הכור למנהיגות, "הגדעונים",
מכון עין פרת

bottom of page