top of page

התפיסה

החינוכית

אהבת הארץ

אהבת הארץ

אנו מאמינים שזהות ציונית איתנה חייבת להיות נטועה בהכרה אמיתית של הארץ, דרך הרגליים. במהלך השנה יוצאים חניכי המדרשה לסיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה תוך חיבור לעברה של ארץ ישראל. החניכים לומדים לנווט, לשרוד בשטח ולטייל, ומעורבים באופן רצוף בבניית המסלולים והתכניות.

הכנה לצה"ל

הכנה לצה"ל

חניכי המכינה מחויבים לתרומה משמעותית למדינה בשירותם בצה"ל. אנו עוסקים לאורך השנה בהכנת החניכים והחניכות לשירות משמעותי, כך שבוגרינו ישתלבו באופן המיטבי ביחידות הצבא השונות, בדגש על יחידות קרביות, ויהוו גורם חיובי ומשפיע בקרב חבריהם ליחידה ופקודיהם.  במסגרת זו נערכת הכנה לשירות הן בממד הפיזי ,הן בממד המנטלי והנפשי והן בממד הערכי, תוך הכוונה לתפקידי פיקוד וקצונה בצבא ,במידה והצבא ימצא אותם מתאימים לכך.

לימוד

לימוד

החניכים לומדים לאורך השנה את תחומי היסוד המכוננים את רוחו של האדם היהודי והישראלי 
ובתוך כך לומדים שלושה תחומים מרכזיים: יהדות, ציונות ותרבות המערב. 

 

*הלימוד הינו לימוד לשמו, ללא מבחנים וציונים. 

חיי קהילה

חיי קבוצה

על מנת לחולל שינוי בחברה הכללית יש ליצור קבוצות איכות שיקרינו על החברה. על מנת לבטא את עצמך בחופשיות ולהשתפר ישנו צורך בקהילה תומכת ואוהבת, על כן מושקע זמן רב בקיום תהליך חברתי משמעותי. לפיכך מתקיימת במכינה מגמה של "ניהול עצמי". במסגרת זו החניכים מתנהלים באופן עצמאי לאור מטרות ברובד התוכני-ערכי.

מנהיגות מתחילה מהרצון להשפיע לחיוב על הסביבה ולסייע לאחרים. חלק מבניין האישיות וחיזוק הזהות היהודית והישראלית במהלך השנה מבוססת על היכרות עם החברה הישראלית ועידוד השתלבות בקהילה. על כל חניך וחניכה להיות שותף ביוזמה של פרויקט חברתי,לקחת חלק בהובלתו ולחולל בו שינוי.

המדרשה מתנהלת על ידי ועדות של חניכים אשר אחראים על תחומי העיסוק השונים.

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

מנהיגות מתחילה מהרצון להשפיע לחיוב על הסביבה ולסייע לאחרים. חלק מבניין האישיות וחיזוק הזהות היהודית והישראלית במהלך השנה מבוססת על היכרות עם החברה הישראלית ועידוד השתלבות בקהילה. על כל חניך וחניכה להיות שותף ביוזמה של פרויקט חברתי,לקחת חלק בהובלתו ולחולל בו שינוי.

bottom of page